Om Obeymarketinggroup.com

Det er mange myter rundt privatlån, og mediene gjør sitt for å skape enda flere. Privatlån eller forbrukslån er et lån uten sikkerhet. Det eksisterer både gode og dårlige alternativer innenfor usikrede lån. Denne nettsiden er mitt forsøk på å nyansere debatten rundt denne typen finansiering.

Jeg er en mann i 40-årene som for et par år siden valgte å ta opp et privatlån. Lånet er nå tilbakebetalt, og jeg hadde ingen negative opplevelser. Dette er en sterk kontrast til alt som skrives i pressen. Det fremstilles som om forbrukslån er et onde, og at det ikke er noen positive sider med slike lån. Jeg er uenig i denne fremstillingen, og ønsket derfor å skrive mer om mine opplevelser. I tillegg vil jeg sammenligne forskjellige privatlån, og forklare fordeler og ulemper med disse. Jeg ønsker å gi mest mulig nøytral informasjon til de som ønsker seg et slikt lån. Denne formen for finansiering har både positive og negative sider. Derfor vil jeg få frem helheten, slik at folk selv kan vurdere om de bør ta opp et forbrukslån.